Aktuality – připravované akce:

Vítejte na webových stránkách projektu Gymnázia Jana Opletala v Litovli ,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO”, financovaného Olomouckým krajem z programu OPVK.

Projekt skončil dne 30.6. 2014. Všem účastníkům a příznivcům děkujeme!

Výstupy projektu:
Soubor pracovních listů “Terénní výuka biologie” – s komponentou ŽP
Soubor pracovních listů “Moderní výuka laboratorních cvičení” předmětu chemie (děleno na listy pro mladší a starší žáky)

V rámci projektu byla rovněž vytvořena sbírka videí zajímavých ale nebezpečných chemických pokusů, včetně prezentací k nim a doprovodných textů.

Monitorovací indikátory: Celkem bylo v průběhu projektu podpořeno 1236 osob-žáků v počátečním vzdělávání (z toho 490 chlapců a 746 dívek) a 11 poskytovatelů služeb.

Realizované akce:
Proběhlo celkem 10 chemických turnajů (5 pro starší a 5 pro mladší žáky) a 16 kol korespondenčních seminářů z chemie (8 pro starší a 8 pro mladší žáky), jichž se účastnili krom studentů našeho gymnázia také žáci ZŠ Vítězná a ZŠ Jungmannova v Litovli.

Uskutečnilo se 9 přednášek pro studenty, z širokého spektra přírodovědných oborů (matematika, fyzika, chemie, medicína, forenzní biologie). Přednášejícími byli odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc.

Bylo realizováno celkem 215 laboratorních cvičení předmětu chemie, z toho 171 pro studenty našeho gymnázia a 44 pro žáky spolupracujících ZŠ Jungmannova a ZŠ Vítězná v Litovli.

Proběhlo celkem 93 zoologických, botanických, ekologických a geologicko-paleontologických terénních aktivit v rámci terénní výuky biologie.

 

Archiv akcí:

Korespondenční seminář pro žáky 9.tříd/kvarta, 8.kolo (uzávěrka: 15.6. 2014)
zadání, řešení, výsledky

Terénní výuka biologie – Metamorfózy stonku, Po 16.6. 2014 GJO kvinta
pracovní list – Metamorfózy stonku
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Mapování nepůvodních organismů, Pá 13.6. 2014 GJO 1.A
pracovní list – Mapování nepůvodních organismů
fotogalerie

Korespondenční seminář pro žáky 8.tříd/tercie, 8.kolo (uzávěrka: 30.5. 2014)
zadání, řešení, výsledky

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 8.B, Pá 13.6. 2014
pracovní list – Halogeny
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.A, Pá 13.6. 2014
pracovní list – Vlastnosti bílkovin
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Hvězda, Út 10.6. 2014 GJO 3. ročník
pracovní list – Přírodní památka Hvězda
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Svatojánský most očíma biologa, Po 9.6. 2014 GJO kvarta
pracovní list – Svatojánský most očima biologa
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.B, Pá 6.6. 2014
pracovní list – Vlastnosti bílkovin
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 8.A, Pá 6.6. 2014
pracovní list – Měď
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (II. polovina), St 4.6.2014
pracovní list – Sádrovec
fotogalerie

Terénní výuka biologie – klíčení rostlin, St 4.6. 2014 GJO prima (II. polovina)
pracovní list – Klíčení rostlin
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.A, Pá 30.5. 2014
pracovní list – Sacharidy v potravě
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 8.B, Pá 30.5. 2014
pracovní list – Hořčík a síra
fotogalerie

Terénní výuka biologie – klíčení rostlin, St 28.5. 2014 GJO prima (I. polovina)
pracovní list – Klíčení rostlin
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (I. polovina), St 28.5.2014
pracovní list – Sádrovec
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 27.5.2014
pracovní list – Základy analytické chemie
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Příroda Jeseníků, Út 27.5. 2014 GJO kvarta
pracovní list – Příroda Jeseníků
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Smrčiny, Po 26.5. – Út 27.5. 2014 GJO 1.A
pracovní list – Smrčiny
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Rašeliniště Rejvíz, Po 26.5. – Út 27.5. 2014 GJO 1.A
pracovní list – Rašeliniště Rejvíz
fotogalerie

Terénní výuka biologie – CHKO Jeseníky, Po 26.5. – Út 27.5. 2014 GJO 1.A
pracovní list – CHKO Jeseníky
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Zlatorudné mlýny, Po 26.5. 2014 GJO kvarta
pracovní list – Zlatorudné mlýny
fotogalerie

Chemický turnaj mladší žáci Pá 23.5. 2014 (8:00-11:00)
zadání, výsledky, fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 9.A, Pá 16.5. 2014
pracovní list – Tuky
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.A, Pá 16.5. 2014
pracovní list – Sacharidy v potravě
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Třesín, St 14.5. 2014 GJO 3.ročník
pracovní list – Třesín
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Řimické vyvěračky, St 14.5. 2014 GJO 3.ročník
pracovní list – Řimické vyvěračky
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Arboretum Bílá Lhota, St 14.5. 2014 GJO 3.ročník
pracovní list – Arboretum Bílá Lhota
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (II. polovina), St 14.5.2014
pracovní list – Organická analýza
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 13.5.2014
pracovní list – Acetylen

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 12.5.2014
pracovní list – Vlastnosti kyseliny acetylsalicylové
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Po 5.5.2014
pracovní list – Vlastnosti kyseliny acetylsalicylové
fotogalerie

Korespondenční seminář pro žáky 8.tříd/tercie, 7.kolo (uzávěrka: 18.4. 2014)
zadání, řešení, výsledky

Terénní výuka biologie – Živočichové okolo nás, Út 29.4.2014 GJO 3.ročník
pracovní list – Živočichové okolo nás
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 29.4.2014
pracovní list – Důkazy bílkovin
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 28.4.2014
pracovní list – Důkazy bílkovin
fotogalerie

Korespondenční seminář pro žáky 9.tříd/kvarty, 7.kolo (uzávěrka: 18.4. 2014)
zadání, řešení, výsledky

Chemický turnaj starší žáci Pá 25.4. 2014 (9:00-12:00)
zadání, výsledky, fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (I. polovina), St 23.4.2014
pracovní list – Organická analýza
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvarta, St 16.4.2014
pracovní list – Vlastnosti mýdla
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (II. polovina), St 16.4.2014
pracovní list – Peroxid vodíku
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 15.4.2014
pracovní list – Přírodní indikátory
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Po 14.4.2014
pracovní list – Přírodní indikátory
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 8.A, Pá 11.4. 2014
pracovní list – Uhlík
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.B, Pá 11.4. 2014
pracovní list – Uhlík
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvarta, St 9.4.2014
pracovní list – Halogeny
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Botanika v parku, St 9.4.2014 GJO prima (II. polovina)
pracovní list – Botanika v parku
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A, St 9.4.2014
pracovní list – Peroxid vodíku
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 8.4.2014
pracovní list – Důkazy přírodních látek
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 7.4.2014
pracovní list – Důkazy přírodních látek
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Obojživelníci a plazi, Po 7.4.2014 GJO sekunda
pracovní list – Obojživelníci a plazi
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Vodní svět, Po 7.4.2014 GJO sekunda
pracovní list – Vodní svět
fotogalerie

Terénní výuka biologie – ZOO – ekologická pravidla, Po 7.4.2014 GJO 2.A
pracovní list – ZOO -ekologická pravidla
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.A, Pá 4.4. 2014
pracovní list – Uhlík
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Metamorfózy kořene, Pá 4.4.2014 GJO 1.A
pracovní list – Metamorfózy kořene
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Botanika v parku, St 2.4.2014 GJO prima (I. polovina)
pracovní list – Botanika v parku
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 1.4.2014
pracovní list – Enzymatické štěpení sacharózy
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (II. polovina), Út 1.4.2014
pracovní list – Kovy a nekovy
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Po 31.3.2014
pracovní list – Enzymatické štěpení sacharózy
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.B, Pá 28.3.2014 (11:00-13:00)
pracovní list – Měděný chameleon
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.A, Pá 28.3.2014 (9:00-11:00)
pracovní list – Měděný chameleon
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvarta, St 26.3.2014
pracovní list – Měděný chameleon
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (I. polovina), St 26.3.2014
pracovní list – Kovy a nekovy
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 25.3.2014
pracovní list – Stanovení kyselosti mléka
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 24.3.2014
pracovní list – Stanovení kyselosti mléka
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 8.B, Pá 21.3.2014
pracovní list – Krystalizace
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 8.A, Pá 21.3.2014
pracovní list – Krystalizace
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Zooplankton, Pá 21.3.2014 GJO 2.A
pracovní list – Zooplankton
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (II. polovina), Čt 20.3.2014
pracovní list – Uhličitany
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Jehličnany, St 19.3.2014 GJO prima (II.polovina)
pracovní list – Jehličnany
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Út 18.3.2014
pracovní list – Změny hmotnosti látek
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 18.3.2014
pracovní list – Stanovení kyselosti mléka
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (I. polovina), Út 18.3.2014
pracovní list – Uhličitany
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Po 17.3.2014
pracovní list – Enzymy
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Vodní režim rostlin, Po 17.3.2014 GJO kvinta
pracovní list – Vodní režim rostlin
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Fytoplankton, Po 17.3.2014 GJO 1.A
pracovní list – Fytoplankton
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.B, Pá 14.3.2014
pracovní list – Krystalizace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta, Čt 13.3.2014
pracovní list – Kyselina trihydrogenboritá
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Bylinné patro lužního lesa (podzimní aspekt), St 12.3.2014 GJO kvinta
pracovní list – Bylinné patro lužního lesa (podzimní aspekt)
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvarta, St 12.3.2014
pracovní list – Uhličitany
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Jehličnany, St 12.3.2014 GJO prima (I.polovina)
pracovní list – Jehličnany
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Út 11.3.2014
pracovní list – Změny hmotnosti látek
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 11.3.2014
pracovní list – Enzymy
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (II. polovina), Út 11.3.2014
pracovní list – Hydrolýza soli
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 10.3.2014
pracovní list – Rozbor mléka
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.A, Pá 7.3.2014
pracovní list – Krystalizace
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Terarijní organismy, St 5.3.2014 GJO 2.A
pracovní list – Terarijní organismy
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 4.3.2014
pracovní list – Rozbor mléka
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Po 3.3.2014
pracovní list – Estery
fotogalerie

Chemický turnaj mladší žáci Pá 28.2. 2014 (9:00-12:00)
zadání, výsledky, fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (II. polovina), Čt 27.2.2014
pracovní list – Příprava oxidu chromitého
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Vermikompostování, Insektárium, Út 25.2.2014 GJO sekunda
pracovní list – Vermikompostování
pracovní list – Insektárium
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 25.2.2014
pracovní list – Estery
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 24.2.2014
pracovní list – Estery
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.B, Pá 21.2.2014
pracovní list – Fyzikální vlastnosti kovů
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Rostlinná pletiva, St 19.2.2014 GJO prima (II. polovina)
pracovní list – Rostlinná pletiva
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (I. polovina), St 19.2.2014
pracovní list – Hydrolýza solí
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Út 18.2.2014
pracovní list – Vlastnosti olova a hliníku
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 18.2.2014
pracovní list – Estery
fotogalerie

Přednáška: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. (UP Olomouc), DNA profilování v kriminalistice, Út 18.2.2014 9:00-11:00
Anotace
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Prvoci, St 12.2.2014 GJO sekunda
pracovní list – Prvoci
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Rostlinná pletiva, St 12.2.2014 GJO prima (I. polovina)
pracovní list – Rostlinná pletiva
fotogalerie

Chemický turnaj starší žáci Pá 14.2. 2014 (9:00-12:00)
zadání, výsledky, fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (I. polovina), Čt 13.2.2014
pracovní list – Příprava oxidu chromitého
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Út 11.2.2014
pracovní list – Vlastnosti olova a hliníku
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 11.2.2014
pracovní list – Alkalita vody
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 10.2.2014
pracovní list – Alkalita vody
fotogalerie

Korespondenční seminář pro žáky 8.tříd/tercie, 6.kolo (uzávěrka: 31.1. 2014)
zadání, řešení, výsledky

Korespondenční seminář pro žáky 9.tříd/kvarty, 6.kolo (uzávěrka: 31.1. 2014)
zadání, řešení, výsledky

Terénní výuka biologie – Bobří okusy, Út 29.1.2014 GJO sekunda
pracovní list – Bobří okusy
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (II. polovina), St 29.1.2014
pracovní list – Neutralizace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 28.1.2014
pracovní list – Alkalita vody
fotogalerie

Přednáška: Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. (UP Olomouc), Moderní metody chemické analýzy, Po 27.1.2014 9:00-11:00
Anotace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Po 27.1.2014
pracovní list – Jodometrie
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Minerály a horniny, Po 27.1.2014 GJO kvarta
pracovní list – Minerály a horniny
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.A, Pá 24.1.2014
pracovní list – Hořčík a síra
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Prvoci, St 22.1.2014 GJO sekunda
pracovní list – Prvoci
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Út 21.1.2014
pracovní list – Vlastnosti kyselin a hydroxidů
fotogalerie

Přednáška: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. (UP Olomouc), Jak počítali naši předkové, Út 21.1.2014 11:00-12:00
Anotace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 21.1.2014
pracovní list – Jodometrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 20.1.2014
pracovní list – Jodometrie
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Lišejníky, Pá 17.1.2014 GJO 1.A
pracovní list – Lišejníky
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Stonek 1, St 15.1.2014 GJO kvinta
pracovní list – Stonek 1
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Korýši – buchanka, St 15.1.2014 GJO sekunda
pracovní list – Korýši – buchanka
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (I. polovina), St 15.1.2014
pracovní list – Neutralizace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Út 14.1.2014
pracovní list – Vlastnosti kyselin a hydroxidů
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 14.1.2014
pracovní list – Jodometrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 8.A, Pá 10.1.2014
pracovní list – Základní techniky v laboratoři
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvarta, St 8.1.2014
pracovní list – Měď
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Út 7.1.2014
pracovní list – Hořčík
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 7.1.2014
pracovní list – Argentometrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 1.A, St 18.12.2013
pracovní list – Práce se sklem
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvarta, St 18.12.2013
pracovní list – Rychlost reakce
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (II. polovina), St 18.12.2013
pracovní list – Sloučeniny chromu a manganu
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Út 17.12.2013
pracovní list – Hořčík
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 17.12.2013
pracovní list – Argentometrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO sexta, Po 16.12.2013
pracovní list – Vánoční experimenty
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Po 16.12.2013
pracovní list – Argentometrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.B, Pá 13.12.2013
pracovní list – Kyslík
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 9.12.2013
pracovní list – Argentometrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 8.B, Pá 6.12.2013
pracovní list – Základní techniky v laboratoři
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvarta, St 4.12.2013
pracovní list – Vlastnosti některých kovů (železo, zinek a měď)
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (I. polovina), St 4.12.2013
pracovní list – Sloučeniny chromu a manganu
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 3.12.2013
pracovní list – Chelatometrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Út 3.12.2013
pracovní list – Jak poznáme kyseliny
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.A, Pá 29.11.2013
pracovní list – Kyslík
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Plody, St 27.11. GJO prima (II. polovina)
pracovní list – Plody
fotogalerie

Přednáška: MUDr. Antonín Hluší, Ph.D. (FN Olomouc), Hematoonkologie, Út 26.11.2013 14:00-15:30
Anotace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Út 26.11.2013
pracovní list – Jak poznáme kyseliny
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 26.11.2013
pracovní list – Chelatometrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Po 25.11.2013
pracovní list – Chelatometrie
fotogalerie

Chemický turnaj mladší žáci Pá 22.11. 2013 (8:30-11:30)
zadání, výsledky, fotogalerie

Terénní výuka biologie – Plody, St 20.11. GJO prima (I. polovina)
pracovní list – Plody

Laboratorní cvičení GJO kvarta, St 20.11.2013
pracovní list – Elektrolýza
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Út 19.11.2013
pracovní list – Jak probíhají chemické reakce
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 19.11.2013
pracovní list – Alkalimetrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 18.11.2013
pracovní list – Chelatometrie
fotogalerie

Přednáška: Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. (UP Olomouc), Fytochemie, Po 18.11.2013 9:00-11:00
Anotace
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.A, Pá 15.11.2013
pracovní list – Elektrolýza
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (I. polovina), Čt 14.11.2013
pracovní list – Pevné látky krystalické a amorfní
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Mikroskopování v terénu, St 13.11. GJO prima (II. polovina)
pracovní list – Mikroskopování v terénu
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 12.11.2013
pracovní list – Alkalimetrie
fotogalerie

Terénní výuka biologie – List stromů, Po 11.11. GJO 1.A
pracovní list – Listy stromů
fotogalerie

Terénní výuka biologie – List keřů, Po 11.11. GJO kvinta
pracovní list – Listy keřů
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Po 11.11.2013
pracovní list – Alkalimetrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.B, Pá 8.11.2013
pracovní list – Elektrolýza
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Mikroskopování v terénu, St 6.11. GJO prima (I. polovina)
pracovní list – Mikroskopování v terénu
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (II. polovina), St 6.11.2013
pracovní list – Sloučeniny železa a mědi
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 5.11.2013
pracovní list – Acidimetrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Po 4.11.2013
pracovní list – Jak probíhají chemické reakce
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 4.11.2013
pracovní list – Alkalimetrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.B, Pá 25.10.2013
pracovní list – Základní techniky v laboratoři
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (II. polovina), Čt 24.10.2013
pracovní list – Jak správně připravit odměrný roztok
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Út 22.10.2013
pracovní list – Kolik váží chemický mol
fotogalerie

Korespondenční seminář z chemie pro žáky 8.tříd/tercie a mladší, 5.kolo (uzávěrka: 30.9. 2013)
zadání, řešení, výsledky

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 22.10.2013
pracovní list – Acidimetrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Po 21.10.2013
pracovní list – Acidimetrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.A, Pá 18.10.2013
pracovní list – Základní techniky v laboratoři
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (I. polovina), Čt 17.10.2013
pracovní list – Jak správně připravit odměrný roztok
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Živočichové vetřelci?, St 16.10. GJO 2.A
pracovní list – Živočichové vetřelci?
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Potravní řetězce, St 16.10. GJO 2.A
pracovní list – Potravní řetězce
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 2.A (I. polovina), St 16.10.2013
pracovní list – Sloučeniny železa a mědi
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Út 15.10.2013
pracovní list – Kolik váží chemický mol
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 14.10.2013
pracovní list – Acidimetrie
fotogalerie

Korespondenční seminář z chemie pro žáky 9.tříd/kvarty, 5.kolo (uzávěrka: 30.9. 2013)
zadání, řešení, výsledky

Chemický turnaj starší žáci Pá 11.10. 2013 (9:00-12:00)
zadání, výsledky, fotogalerie

Přednáška: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. (UP Olomouc), 4D krychle, Čt 10.10.2013 11:00-12:00
Anotace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (II. polovina), Čt 10.10.2013
pracovní list – Laboratorní technika
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Klíněnka jírovcová, Út 8.10. GJO sekunda
pracovní list – Klíněnka jírovcová
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Út 8.10.2013
pracovní list – Jak sestavit laboratorní aparaturu
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 8.10.2013
pracovní list – Manganometrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.B, Pá 4.10.2013
pracovní list – Reaktivita kovů
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Začínáme – okolí školy, St 2.10. GJO prima
pracovní list – Začínáme -okolí školy
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Borka stromů II, St 2.10. GJO prima
pracovní list – Borka stromů II
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Lovci mamutů z Mladče, Út 1.10. GJO septima
pracovní list – Lovci mamutů z Mladče
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Út 1.10.2013
pracovní list – Jak sestavit laboratorní aparaturu
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Po 30.9.2013
pracovní list – Manganometrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.A, Pá 27.9.2013
pracovní list – Reaktivita kovů
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (I. polovina), Čt 26.9.2013
pracovní list – Laboratorní technika
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Ptáci v okolí litovelských rybníků, St 25.9. GJO tercie
pracovní list – Ptáci v okolí litovelských rybníků
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Začínáme – okolí školy, St 25.9. GJO prima (I. polovina)
pracovní list – Začínáme – okolí školy
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Rostlinní vetřelci, Út 24.9. GJO kvinta
pracovní list – Rostlinní vetřelci
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Út 24.9.2013
pracovní list – Začínáme v laboratoři
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 24.9.2013
pracovní list – Manganometrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Po 23.9.2013
pracovní list – Manganometrie
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Start projektu – okolí školy, St 18.9. GJO 1.A
pracovní list – Start projektu – okolí školy
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Út 17.9.2013
pracovní list – Začínáme v laboratoři

Laboratorní cvičení GJO 1.A (II. polovina), Po 17.6.2013
pracovní list – Nekovy I
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Lužní les, Čt 13.6. GJO 3. ročník
pracovní list – Lužní les
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Kořen 2, Čt 13.6. GJO 1.A
pracovní list – Kořen 2
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Kořen 1, Po 10.6. GJO 1.A (II. polovina)
pracovní list – Kořen 1

Terénní výuka biologie – Obojživelníci litovelských rybníků, Pá 7.6. GJO sexta
pracovní list – Obojživelníci litovelských rybníků
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Zoogeografie zvířat v ZOO Olomouc, Čt 6.6. GJO sexta
pracovní list – Zoogeografie zvířat v ZOO Olomouc
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Funkce dnešní ZOO, Čt 6.6. GJO sexta
pracovní list – Funkce dnešní ZOO
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Savci v ZOO Olomouc, Čt 6.6. GJO sekunda
pracovní list – Savci v ZOO Olomouc
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Ptáci v ZOO Olomouc, Čt 6.6. GJO sekunda
pracovní list – Ptáci v ZOO Olomouc
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Najdi zvíře v ZOO, Čt 6.6. GJO sekunda
pracovní list – Najdi zvíře v ZOO
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Fauna Asie, Čt 6.6. GJO 2.A
pracovní list – Fauna Asie
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Fauna Ameriky, Čt 6.6. GJO 2.A
pracovní list – Fauna Ameriky
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Fauna Afriky, Čt 6.6. GJO 2.A
pracovní list – Fauna Afriky
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (II. polovina), Čt 6.6.2013
pracovní list – Nekovy I
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Čt 6.6.2013
pracovní list – Bílkoviny I
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 4.6.2013
pracovní list – Bílkoviny I
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Kořen 1, Po 3.6. GJO 1.A (I. polovina)
pracovní list – Kořen 1

Terénní výuka biologie – Rybník – hydrobiologické oživení, Po 3.6. GJO 2.A (II. polovina)
pracovní list – Rybník – hydrobiologické oživení
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Po 3.6.2013
pracovní list – Kolorimetrie
fotogalerie

Chemický turnaj starší žáci Pá 31.5. 2013 (8:30-11:00)
zadání, výsledky, fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (I. polovina), Čt 30.5.2013
pracovní list – Nekovy I

Korespondenční seminář z chemie pro žáky 9.tříd/kvarty, 4.kolo (uzávěrka: 28.5. 2013)
zadání, řešení, výsledky

Korespondenční seminář z chemie pro žáky 8.tříd/tercie a mladší, 4.kolo (uzávěrka: 28.5. 2013)
zadání, řešení, výsledky

Terénní výuka biologie – Rybník – hydrobiologické oživení, Po 27.5. GJO 2.A (I. polovina)
pracovní list – Rybník – hydrobiologické oživení
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Čeledi rostlin, Po 27.5. GJO 1.A (II. polovina)
pracovní list – Čeledi rostlin
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Proměna bylinného patra lužního lesa, Čt 23.5. GJO prima
pracovní list – Proměna bylinného patra lužního lesa
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Čeledi rostlin, Po 20.5. GJO 1.A (I. polovina)
pracovní list – Čeledi rostlin
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Edafon lesní půdy, Pá 17.5. GJO sexta
pracovní list – Edafon lesní půdy
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Strom jako živý ekosystém, Čt 16.5. GJO 3. ročník
pracovní list – Strom jako živý ekosystém
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Čt 16.5.2013
pracovní list – Sacharidy II

Laboratorní cvičení GJO kvinta (II. polovina), Čt 16.5.2013
pracovní list – Srážecí reakce
fotogalerie

Terénní výuka biologie – List 1, Po 13.5. GJO 1.A (II. polovina)
pracovní list – List 1
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Po 13.5.2013
pracovní list – Určování pH roztoků
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (I. polovina), Čt 9.5.2013
pracovní list – Srážecí reakce
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 7.5.2013
pracovní list – Bílkoviny I

Terénní výuka biologie – List 1, Po 6.5. GJO 1.A (I. polovina)
pracovní list – List 1
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Po 6.5.2013
pracovní list – Kolorimetrie
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 1.A (I. polovina), Po 6.5.2013
pracovní list – Srážecí reakce
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Jarní aspekt, Út 30.4. GJO prima (II. polovina)
pracovní list – Jarní aspekt lesa I

Terénní výuka biologie – Jarní aspekt, Po 29.4. GJO 1.A (II. polovina)
pracovní list – Jarní aspekt
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 1.A (II. polovina), Po 29.4.2013
pracovní list – Srážecí reakce
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Po 29.4.2013
pracovní list – Určování pH roztoků

Terénní výuka biologie – Žížala obecná, Pá 26.4. GJO sexta
pracovní list – Žížala
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.A, Pá 26.4.2013
pracovní list – Voda
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Jarní aspekt lužního lesa, Čt 25.4. GJO 3.ročník
pracovní list – Jarní aspekt lužního lesa
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Jarní aspekt, Út 23.4. GJO prima (I. polovina)
pracovní list – Jarní aspekt lesa I
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Po 22.4.2013
pracovní list – Určování pH roztoků
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Jarní aspekt, Po 22.4. GJO 1.A (I. polovina)
pracovní list – Jarní aspekt
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 1.A (I. polovina), Po 22.4.2013
pracovní list – Příprava plynů
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Chovatelství, Čt 18.4. GJO sexta
pracovní list – Chovatelství (mladší žáci)
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Borka stromů I, Po 15.4. GJO 1.A (II. polovina)
pracovní list – Borka stromů I
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Po 15.4.2013
pracovní list – Příprava roztoků

Chemický turnaj mladší žáci Pá 12.4. 2013 (8:30-11:00)
zadání, výsledky, fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Čt 11.4.2013
pracovní list – Sacharidy II

Laboratorní cvičení GJO kvinta (II. polovina), Čt 11.4.2013
pracovní list – Kyselost a zásaditost roztoků
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Po 8.4.2013
pracovní list – Příprava roztoků
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Borka stromů I, Po 8.4. GJO 1.A (I. polovina)
pracovní list – Borka stromů I
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 1.A (I. polovina), Po 8.4.2013
pracovní list – Kyselost a zásaditost roztoků
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.A, Pá 5.4.2013
pracovní list – Kyselost a zásaditost roztoků
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Čt 4.4.2013
pracovní list – Sacharidy

Laboratorní cvičení GJO kvinta (I. polovina), Čt 4.4.2013
pracovní list – Kyselost a zásaditost roztoků
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Čistírna odpadních vod, Čt 4.4. GJO 3.ročník
pracovní list – Čistírna odpadních vod
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 2.4.2013
pracovní list – Sacharidy II
fotogalerie

Korespondenční seminář z chemie pro žáky 8.tříd/tercie a mladší, 3.kolo (uzávěrka: 30.3. 2013)
zadání, řešení, výsledky

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 26.3.2013
pracovní list – Sacharidy II
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Po 25.3.2013
pracovní list – Voda
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 1.A (II. polovina), Po 25.3.2013
pracovní list – Kyselost a zásaditost roztoků
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 8.A, Pá 22.3.2013
pracovní list – Filtrace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (II. polovina), Čt 21.3.2013
pracovní list – Příprava plynů
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Čt 21.3.2013
pracovní list – Sacharidy
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 19.3.2013
pracovní list – Sacharidy
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Po 18.3.2013
pracovní list – Voda
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 1.A (I. polovina), Po 18.3.2013
pracovní list – Kyselost a zásaditost roztoků

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.B, Pá 8.3.2013
pracovní list – Filtrace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (I. polovina), Čt 7.3.2013
pracovní list – Příprava plynů

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 5.3.2013
pracovní list – Sacharidy

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Po 4.3.2013
pracovní list – Chromatografie

Terénní výuka biologie – CHKO Litovelské Pomoraví, Čt 28.2. GJO 3.ročník
pracovní list – CHKO Litovelské Pomoraví
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Určování listnatých stromů v zimě, Út 26.2. GJO prima (II. polovina)
pracovní list – Určování listnatých stromů v zimě

Terénní výuka biologie – Chov terarijních zvířat, Po 25.2. GJO 2.A (II. polovina)
pracovní list – Chov terarijních zvířat
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Po 25.2.2013
pracovní list – Chromatografie

Terénní výuka biologie – Poznávání stop zvířat, Pá 22.2. GJO sekunda
pracovní list – Poznávání stop zvířat (mladší žáci)
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 9.B, Pá 22.2.2013
pracovní list – Filtrace
fotogalerie

Korespondenční seminář z chemie pro žáky 9.tříd/kvarty a starší, 3.kolo (uzávěrka: 21.2. 2013)
zadání, řešení, výsledky

Terénní výuka biologie – Určování listnatých stromů v zimě, Út 19.2. GJO prima (I. polovina)
pracovní list – Určování listnatých stromů v zimě
fotogalerie

Terénní výuka biologie – Chov terarijních zvířat, Po 18.2. GJO 2.A (I. polovina)
pracovní list – Chov terarijních zvířat
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 1.A (II. polovina), Po 18.2.2013
pracovní list – Destilace
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 9.A, Pá 15.2.2013 (12:00-13:30)
pracovní list – Filtrace
fotogalerie

Chemický turnaj starší žáci Pá 15.2. 2013 (8:30-11:00)
zadání, výsledky, fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Čt 14.2.2013
pracovní list – Lipidy

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 12.2.2013
pracovní list – Lipidy

Přednáška: RNDr. Renata Holubová, CSc. (UP Olomouc), Fyzika v každodenním životě, Pá 8.2.2013 9:00-11:00
Anotace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Čt 7.2.2013
pracovní list – Lipidy
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 5.2.2013
pracovní list – Lipidy

Laboratorní cvičení GJO 1.A (I. polovina), Po 4.2.2013
pracovní list – Destilace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (II. polovina), Čt 31.1.2013
pracovní list – Destilace
fotogalerie

Korespondenční seminář z chemie pro žáky 8.tříd/tercie a mladší, 2.kolo (uzávěrka: 3.1. 2013 – prodlouženo do 30.1.)
zadání, řešení, účastníci

Přednáška: RNDr. Karel Berka, Ph.D. (UP Olomouc), Enzymy aneb proč nezapíjet antibiotika grepovým džusem, Po 28.1.2013 11:00-13:00
Anotace
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.A, Pá 25.1.2013
pracovní list – Filtrace
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 8.B, Pá 25.1.2013
pracovní list – Filtrace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (II. polovina), Čt 24.1.2013
pracovní list – Alkaloidy: kofein
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Po 21.1.2013
pracovní list – Filtrace
fotogalerie

Korespondenční seminář z chemie pro žáky 9.tříd/kvarty a starší, 2.kolo (uzávěrka: 20.1. 2013)
zadání, řešení, výsledky

Terénní výuka biologie GJO sexta, Pá 18.1.2013
pracovní list – Poznávání stop zvířat
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 3.A (I. polovina), Čt 17.1.2013
pracovní list – Alkaloidy: kofein
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (I. polovina), Čt 17.1.2013
pracovní list – Destilace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (II. polovina), Út 15.1.2013
pracovní list – Alkaloidy: kofein
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Po 14.1.2013
pracovní list – Filtrace
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO septima (I. polovina), Út 8.1.2013
pracovní list – Alkaloidy: kofein
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Po 10.12.2012
pracovní list – Vlastnosti látek
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 1.A (II. polovina), Po 10.12.2012
pracovní list – Příprava a dělení směsí
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Po 3.12.2012
pracovní list – Vlastnosti látek

Laboratorní cvičení GJO 1.A (I. polovina), Po 3.12.2012
pracovní list – Příprava a dělení směsí

Chemický turnaj mladší žáci Pá 30.11. 2012
zadání, výsledky, fotogalerie

Korespondenční seminář pro žáky 9.tříd/kvarty a starší, 1.kolo (uzávěrka: 29.11. 2012)
zadání, správná řešení, účastníci

Korespondenční seminář pro žáky 8.tříd/tercie a mladší, 1.kolo (uzávěrka: 29.11. 2012)
zadání, správná řešení, účastníci

Laboratorní cvičení GJO kvinta (II. polovina), Čt 29.11.2012
pracovní list – Příprava a dělení směsí

Laboratorní cvičení GJO 1.A (II. polovina), Po 26.11.2012
pracovní list – Příprava a dělení směsí

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Po 26.11.2012
pracovní list – Vlastnosti látek

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.ročník, Pá 23.11.2012
pracovní list – Práce s kahanem
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (I. polovina), Čt 22.11.2012
pracovní list – Příprava a dělení směsí
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Po 19.11.2012
pracovní list – Vlastnosti látek
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 1.A (I. polovina), Po 19.11.2012
pracovní list – Příprava a dělení směsí
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 9.B, Pá 16.11.2012 9:00-11:00
pracovní list – Práce s kahanem
fotogalerie

Přednáška: RNDr. Karel Berka, Ph.D. (UP Olomouc), Uhlíkový nanosvět, Pá 9.11.2012 9:00-11:00
Anotace
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 8.A, Pá 2.11.2012 10:00-12:00
pracovní list – Práce s kahanem
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 8.roč., Pá 2.11.2012 8:00-10:00
pracovní list – Práce s kahanem

Laboratorní cvičení GJO tercie (II. polovina), Po 22.10.2012
pracovní list – Práce s kahanem

Laboratorní cvičení ZŠ Vítězná 9.roč., Pá 19.10.2012
pracovní list – Práce s kahanem
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO tercie (I. polovina), Po 15.10.2012
pracovní list – Práce s kahanem
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO 1.A (II. polovina), Po 15.10.2012
pracovní list – Práce s kahanem

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 8.B, Pá 12.10.2012
pracovní list – Práce s kahanem
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (II. polovina), Čt 11.10.2012
pracovní list – Práce s kahanem

Laboratorní cvičení GJO 1.A (I. polovina), Po 8.10.2012
pracovní list – Práce s kahanem
fotogalerie

Laboratorní cvičení ZŠ Jungmannova 9.A, Pá 5.10.2012
pracovní list – Práce s kahanem
fotogalerie

Laboratorní cvičení GJO kvinta (I. polovina), Čt 4.10.2012
pracovní list – Práce s kahanem
fotogalerie

 

O projektu:

Gymnázium Jana Opletala, Litovel, je střední škola s dlouholetou tradicí, která připravuje žáky k dalšímu studiu na vysoké školy různého zaměření. Mnozí absolventi pokračují ve studiu na přírodovědeckých a lékařských fakultách či jiných vysokých školách technického směru. Hlavním cílem projektu „Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO“ je zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku přírodních věd na gymnáziu. Tohoto cíle hodláme dosáhnout inovací výukových metod v chemii a biologii, zejména v oblasti praktické výuky a vytvořením systému celoroční práce s žáky pomocí čtyř klíčových aktivit.