Přednáška: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. (UP Olomouc), 4D krychle, Čt 10.10.2013 11:00-12:00

Anotace: Cílem přednášky je syntetickými a induktivními postupy zobrazit průmět čtyřrozměrné krychle v rovině. Vychází se při tom z analogie mezi zobrazováním 3D krychle pomocí 2D krychle a zobrazováním 4D krychle pomocí 3D krychle. Ukáže se žákům rovnoběžný i středový průmět 4D krychle. Dále se pomocí analogie s řezy rovinou 3D krychle sestrojí řezy 4D krychle 3D prostory kolmými k tělesové úhlopříčce 4D krychle. V závěru se zavede ortonormální báze 4D prostoru a metoda zobrazení nD krychle pro libovolné n přirozené převedením problému do algebry, konkrétně užitím Hasseova diagramu uspořádané potenční množiny libovolné n prvkové množiny.

Motto: Jsem geometr. Co nevidím, tomu nevěřím.

Přednášející: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., je pracovníkem katedry algebry a geometrie PřF Univerzity Palackého v Olomouci.

10.10.2013Permalink