Soubor pracovních listů předmětu chemie “Moderní výuka laboratorních cvičení”

Seznam pracovních listů – mladší žáci:

1. Práce s plynovým kahanem
2. Vlastnosti látek
3. Filtrace jako metoda dělení různorodé směsi
4. Dělení směsí pomocí chromatografie
5. Voda jako chem.čistá látka, směs i rozpouštědlo
6. Příprava roztoků
7. Určování pH roztoků
8. Kolorimetrie
9. Uhlík jako příklad nekovu a jeho sloučeniny
10. Kyslík a jeho reakce
11. Rychlost chemické reakce
12. Elektrolýza
13. Vlastnosti některých kovů – Mg
14. Vlastnosti některých kovů – Al, Pb
15. Reaktivita kovů
16. Vlastnosti některých kovů – Fe,Cu,Zn
17. Začínáme v laboratoři
18. Jak sestavit laboratorní aparaturu
19. Kolik váží chemický mol
20. Základní techniky v laboratoři
21. Sacharidy v potravě
22. Jak probíhají chemické reakce
23. Srovnání vlastností hořčík a síra
24. Jak poznáme kyseliny?
25. Průběh chemických reakcí u sloučenin mědi
26. Vlastnosti významných kyselin a hydroxidů
27. Fyzikální vlastnosti kovů
28. Důkazy tuků
29. Měděný chameleon
30. Vlastnosti mýdla
31. Jak můžeme ovlivnit průběh reakce
32. Změny hmotnosti látek při reakci
33. Vlastnosti bílkovin
34. Krystalizace
35. Sloučeniny halogenů

Seznam pracovních listů – starší žáci:

1. Práce s plynovým kahanem
2. Příprava a dělení směsí
3. Kofein jako zástupce alkaloidů
4. Dělení homog. směsí destilací
5. Lipidy
6. Sacharidy I
7. Příprava plynů
8. Kyselost a zásaditost roztoků
9. Sacharidy II
10. Srážecí reakce
11. Vybrané vlastnosti nekovových prvků
12. Bílkoviny I
13. Bílkoviny II
14. Neutralizace
15. Manganometrie
16. Sloučeniny železa a mědi
17. Laboratorní technika
18. Sloučeniny chromu a manganu
19. Acidimetrie
20. Alkalimetrie
21. Chelatometrie
22. Argentometrie
23. Jodometrie
24. Alkalita pitné vody
25. Jak správně připravit odměrný roztok
26. Uhličitany
27. Pevné látky krystalické a amorfní
28. Srovnání vlastností kovu a nekovu
29. Hydrolýza soli
30. Estery
31. Enzymy jako biokatalyzátory
32. Rozbor mléka
33. Stanovení kyselosti mléka
34. Enzymatické štěpení sacharosy
35. Analýza organických látek
36. Důkazy přírodních látek
37. Vánoční experimenty
38. Práce se sklem
39. Příprava plynu o určitém objemu
40. Prirodni indikatory
41. Rozbor vody
42. Základy analytické chemie
43. Stanovení přesné koncentrace kyseliny chlorovodíkové
44. Příprava dihydrátu síranu vápenatého
45. Důkazy bílkovin v potravinách
46. Vlastnosti peroxidu vodíku
47. Příprava a vlastnosti acetylenu
48. Vlastnosti kyseliny acetylsalicylové
49. Příprava oxidu chromitého
50. Příprava kyseliny trihydrogenborité

15.8.2014Permalink