Přednáška: MUDr. Antonín Hluší, Ph.D. (FN Olomouc), Hematoonkologie, Út 26.11.2013 14:00-15:30

Anotace: V přednášce budou studenti seznámeni se základní problematikou medicínského podoboru vnitřního lékařství, která se věnuje poruchám krve a krvetvorných orgánů, hematologií. Přiblížíme úlohu kostní dřeně v organismu a její hlavní funkce – produkce červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček. Zmíníme se o poruchách a nemocech jednotlivých krevních řad. Tato část se dělí na nemoci nenádorového původu včetně nejdůležitějších poruch krevní srážlivosti a nádorová hematologická onemocnění. Obeznámíme se s metodami vyšetřování kostní dřeně a krvetvorných orgánů – mikroskopickým vyšetřením, imunofenotypizačním vyšetřením, cytogenetickými a molekulárně biologickými metodami. Diskutovány budou i základní vyšetřovací postupy v medicíně a podpůrné a léčebné možnosti v hematoonkologii. Seznámíme se i s možnostmi transplantace krvetvorných kmenových buněk – autologními a alogenními transplantacemi.

Přednášející: MUDr. Antonín Hluší, Ph.D., je pracovníkem Fakultní nemocnince v Olomouci.

25.11.2013Permalink