Přednáška: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. (UP Olomouc), DNA profilování v kriminalistice, Út 18.2.2014 9:00-11:00

Moderní metody chemické analýzy

Anotace: DNA profilování tvoří v současné době pilíř kriminalistické praxe, kdy pomáhá určit nejen pachatele nejzávažnějších trestných činů proti lidské integritě a důstojnosti, jako je vražda nebo znásilnění, ale pomáhá i u řešení méně zavažných trestných činů, jako je krádež. Sledováním televizních seriálů řady CSI a jejich obměn by mohl laik získat nesprávný názor, že DNA analýza je všeřešící a jediný možný způsob získávání důkazů z místa činu. Přestože identifikační schopnosti DNA profilování jsou jedinečné, srovnatelné jen s otisky prstů, důkazní síla DNA je podmíněna splněním určitých podmínek. Přednáška se zaměřuje na historii a současný stav DNA profilovacích metod a zároveň na omezení použití DNA důkazů.

Přednášející: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D., je pracovníkem Laboratoře experimentální medicíny LF Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc.

10.2.2014Permalink