Přednáška: Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. (UP Olomouc), Fytochemie, Po 18.11.2013 9:00-11:00

Fytochemie, sekundární metabolity a rostlinné hormony

Anotace: Fytochemie je interdisciplinární obor věnovaný látkám produkovaným rostlinami. Zabývá se studiem rostlin z pohledu chemie, funkce, biosyntézy, vlivu rostlin na fyziologii a patologii živočichů a aplikacím v zemědělství a průmyslu. Sekundární metabolity (rostlinné přírodní produkty) ovlivňují interakce mezi rostlinou a prostředím. Plní takzvanou ekologickou funkci – chrání rostliny před hmyzem, zvířaty, houbovými či bakteriálními patogeny; vábí opylovače a roznašeče semen; slouží k mezidruhovému soutěžení. Fytohormony jsou sekundární metabolity, které plní v rostlinném organismu regulační funkci. Ovlivňují vývojové procesy v rostlinách, jsou integrátory vnějších a vnitřních signálů. Fytohormony se kupříkladu podílejí na regulaci klíčení, dělení buněk, růstu nadzemní části i kořene, jejich architektuře, kvetení, zrání plodů, opadu listů a plodů a procesech stárnutí. Cílem přednášky je seznámit studenty s oborem fytochemie, na několika příkladech demonstrovat využití přírodních látek a fytohormonů v moderních biotechnologiích, v zemědělství, případně veterinární i humánní medicíně.

Přednášející: Doc. RNDr. Petr Tarkowki, Ph.D., je pracovníkem katedry biochemie PřF Univerzity Palackého v Olomouci.

15.11.2013Permalink