Přednáška: Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. (UP Olomouc), Moderní metody chemické analýzy, Po 27.1.2014 9:00-11:00

Moderní metody chemické analýzy

Anotace: Analytická chemie je vědní disciplína, která vyvíjí a aplikuje metody, přístroje a strategie k získání informací o složení a povaze hmoty v prostoru a čase. Předmětem přednášky je přehled moderních metod chemické analýzy, které se uplatňují při zkoumání chemického složení rostlin. Sumarizuje principy, použití, klady a zápory nejdůležitějších instrumentálních metod organické analýzy. Jedná se o metody extrakční, chromatografické a elektroforetické, společně s metodami spektrálními. Extrakční metody: prostá extrakce, Soxhletova extrakce, extrakce na pevné fázi, mikrovlnná extrakce, superkritická fluidní extrakce, destilace s vodní parou. Separační metody: chromatografie, elektroforéza. Spektrální metody: spektrofotometrie ve viditelné a ultrafialové oblasti, hmotnostní spektrometrie.

Přednášející: Doc. RNDr. Petr Tarkowki, Ph.D., je pracovníkem katedry biochemie PřF Univerzity Palackého v Olomouci.

2.2.2014Permalink