Přednáška: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. (UP Olomouc), Jak počítali naši předkové, Út 21.1.2014 11:00-12:00

Anotace: Seznámíme se s některými metodami, které byly používány k provádění výpočetních úkonů v historických dobách: násobení a dělení zdvojováním (starověký Egypt), sčítání na linách (středověká Evropa), sčítání a násobení pomocí tyčinek (ve staré Číně), abakus, aj.

Přednášející: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., je pracovníkem katedry algebry a geometrie PřF Univerzity Palackého v Olomouci.

2.2.2014Permalink