Videa

Téma: Kyseliny a zásady

Čpavková fontána
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu – varianta s modrou skalicí
Prezentace k pokusu – varianta s fenolftaleinem
video – varianta s fenolftaleinem
video – varianta s modrou skalicí

Přeměna vody na víno
Něco o pokusu …
video

Reakce kyseliny dusičné s kovy
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu
video

Téma: Chemická reakce, rozklad látky

Faraonovi hadi
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu
video

Konec gumového medvídka
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu
video

Chameleon mineralis
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu
video1
video2
video3

Peklo ve zkumavce
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu
video

Skákající uhlík
Něco o pokusu …
video

Sopka
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu
video1
video2

Blesky ve zkumavce
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu
video I
video II

Dým z prázdných sklenic
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu
video I
video II

Umělá mlha
Varianta s chlorečnanem: Něco o pokusu …
Varianta s chlorečnanem: Prezentace k pokusu
Varianta s chlorečnanem: video
Varianta s dusičnanem: Něco o pokusu …
Varianta s dusičnanem: Prezentace k pokusu
Varianta s dusičnanem: video

Téma: Kovy, reaktivnost kovů

Hoření hořčíku
Něco o pokusu …
video

Téma: Katalyzátory

Sloní zubní pasta
Něco o pokusu …
video

Duch v baňce
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu
video

Voda zapaluje
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu
video1
video2

Téma: Uhlovodíky

Příprava acetylenu
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu – varianta I
video – varianta I
Prezentace k pokusu – varianta II (s jinou aparaturou)
video – varianta II (jiná aparatura)

Téma: Halogeny

Chlór odbarvuje
Něco o pokusu …
Prezentace k pokusu
video

Téma: Sublimace

Sublimace pevných látek
Prezentace k pokusům
Sublimace jódu: Něco o pokusu …
video1
video2
Sublimace kyseliny benzoové: Něco o pokusu …
video
Sublimace kyseliny naftalenu: Něco o pokusu …
video