Zatraktivnění studia přírodovědných oborů

Tato aktivita má za cíl přiblížit přírodní vědy (chemii, biologii, matematiku i fyziku) formou popularizačních přednášek pro studenty gymnázií a nejvyšších dvou ročníků základních škol a zvýšit zájem o studium těchto věd. Přednášky budou zajišťovat odborníci z PřF UP v Olomouci, jehož je GJO fakultní školou. Počítá se s několika přednáškami ročně v aule gymnázia.

Lektoři:
Mgr. Hana Dudíková
Mgr. Věra Hrubá
Ing. Jaroslava Englišová

Odborný garant za chemii:
Doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.

22.9.2012Permalink