Chemické turnaje a korespondenční soutěže

Tato klíčová aktivita počítá s celoroční přípravou a realizací soutěží zaměřených na mladší a starší žáky. Cílem je využít přirozené soutěživosti žáků k zatraktivnění studia chemie a k jejich aktivnímu zapojení na všech věkových úrovních; zvláštní pozornost bude věnována mladším žákům. Budou realizovány dva druhy soutěží: chemické turnaje a korespondenční soutěže.

Korespondenční soutěž je domácí příprava žáků, zadání úloh budou zpřístupněna na webu a  později zveřejněna řešení. Pro mladší žáky budou připraveny zajímavosti z učiva chemie, kvízy, hříčky,  křížovky apod. Starší žáci najdou úlohy náročnější, ale opět bude kladen důraz na zábavnou formu. Chemické turnaje budou pravidelně organizovány na gymnáziu. Tato aktivita bude sestávat z teoretické a praktické části (podobně jako chemické olympiády). Po ukončení každého kola soutěže bude následovat vyhodnocení. Výsledky budou pravidelně zveřejněny na webu.

Lektoři:
Mgr. Hana Dudíková
Mgr. Věra Hrubá
Ing. Jaroslava Englišová

Odborný garant za chemii:
Doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.

22.9.2012Permalink