Moderní výuka laboratorních cvičení

Cílem klíčové aktivity je realizovat praktickou výuku chemie s důrazem na větší atraktivitu a inovaci stylu výuky. Inovace stylu výuky laboratorních cvičení bude provedena vytvořením nových výukových materiálů – pracovních listů, do kterých bude žák pouze doplňovat svá pozorování, výsledky, výpočty, závěry atd., což mu ušetří čas na přípravu a umožní mu více se věnovat vlastnímu cvičení. Pracovní listy zároveň budou sloužit k ověření získaných klíčových kompetencí žáků. Přínosem pro žáky základních škol bude možnost realizace laboratorního cvičení v laboratoři. Během cvičení bude pořizována fotodokumentace a mnohé zajímavé experimenty budou ke shlédnutí jako videa.

Lektoři:
Mgr. Hana Dudíková
Mgr. Věra Hrubá
Ing. Jaroslava Englišová

Odborný garant za chemii:
Doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.

22.9.2012Permalink