Terénní výuka biologie

V rámci aktivity bude vytvořen nový vzdělávací produkt – terénní výuka biologie. Budou vytvořeny pracovní listy, které budou později pilotně ověřeny. Bude využito nových metod výuky a organizačních forem, které budou též podporovat týmovou práci. Žáci budou v průběhu pilotní výuky pracovat převážně mimo školní budovu. Na terénní výuku lze pohlížet jako na komplexní výukovou formu, která v sobě zahrnuje různé výukové metody (projektová metoda, kooperativní metody, metody zážitkové pedagogiky, metody aktivního učení,…) a různé organizační formy výuky (vycházky, exkurze, terénní cvičení). Výuka v terénu také rozvíjí zájem o prostředí, ve kterém žijeme a zvyšuje naši vnímavost k prostředí, čímž rozvíjí environmentální etiku.

Lektoři:
Mgr. Václav Hubáček
Mgr. Tomáš Pospíšil

Odborný garant za biologii:
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter Dr.

22.9.2012Permalink